7.5 HARORATNING RELSOSTI ASOSI QATTIQLIGIGA VA IQLIM SHAROITLARINING ULOQSIZ TEMIR YO‘L TARQALISHIGA TA’SIRI

Authors

  • Xalfin Gali-Askar Rustamovich - PhD, dotsent Toshkent Davlat Transport Universiteti

Abstract

Ushbu maqolada uloqsiz temir yo‘l to‘g‘risida ma’lumot ko‘rsatilgan hamda iqlim sharoitlarining uloqsiz temir yo‘l tarqalishiga ta’siri keltirilgan.

Kalit so‘zlar: uloqsiz yo‘l, pletlar, rels, harorat, bo‘ylama kuchlar, ballast.

 

Uloqsiz temir yo‘l – harakatdagi tarkib g‘ildiraklari dinamik ta’sirlarini elastik qayta ishlaydigan muhandislik konstruksiyasi. Qish vaqtida, ayniqsa, sovuq va juda sovuq iqlim zonalarida temir yo‘l qattiqligi oshishi turli qistirmalar-amortizatorlar, yog‘och to‘sinlar (shpalalar) taxtalarining elastik xususiyatlari pasayishi, kirlangan ballast, shuningdek temir yo‘lning tuproq ko‘tarmasi asosiy maydoni zonasiga tutash erlar muzlashi hisobiga yuz beradi [1-3].

Umuman vertikal tekislikda uloqsiz temir yo‘l qattiqligini baholaydigan eng umumiy ko‘rsatkich relsosti asosi i elastikligi modulidan iborat.

Published

03-05-2024

How to Cite

Xalfin Gali-Askar Rustamovich - PhD, dotsent Toshkent Davlat Transport Universiteti. (2024). 7.5 HARORATNING RELSOSTI ASOSI QATTIQLIGIGA VA IQLIM SHAROITLARINING ULOQSIZ TEMIR YO‘L TARQALISHIGA TA’SIRI. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 7(1), 15–18. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/225