6.8 IQTISODIY XAVFSIZLIK – TARAQQIYOT STRATEGIYASINING ASOSIY KO’RSATKICHI SIFATIDA

Authors

  • Kamilova Nargiza – i.f.n., dotsent Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Abstract

Maqolada iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashing ahamiyati, unga ta’sir etuvchi omillar va taraqqiyot strategiyasining asosiy ko‘rsatkichi sifatida olinganligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, iqtisodiy xavfsizlik, jahon bozori, raqobat, mehnat resurslari.

Annotatsiya: The article shows the importance of ensuring economic security, the factors affecting it, and its adoption as the main indicator of the development strategy.

Key words: economy, economic security, world market, competition, labor resources.

Kirish. Hozirgi davrdagi globallashuv sharoitida tashqi iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash uchun quyidagilar taqozo etiladi: birinchidan, jahon xo‘jalik aloqalarida ishtirok etib, milliy ishlab chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratish; ikkinchidan, jahonda sodir bo‘layotgan iqtisodiy, siyosiy noxush hodisalar salbiy oqibatlarining milliy iqtisodiyotga ta‘sirini kamaytirishga erishish.

Published

14-03-2024

How to Cite

Kamilova Nargiza – i.f.n., dotsent Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. (2024). 6.8 IQTISODIY XAVFSIZLIK – TARAQQIYOT STRATEGIYASINING ASOSIY KO’RSATKICHI SIFATIDA. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 6(1), 34–38. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/193