6.2 Shahar yo‘l o‘tkazgichlariga qo‘yiladigan asosiy talablar.

Authors

  • Abduqadirov Farxod Erkinovich, PhD, dotsent. Toshkent davlat transport universiteti. Ilmiy izlanuvchi Xasanov Temurbek Maqsudovich. Toshkent davlat transport universiteti.

Abstract

In this scientific article, the main requirements for urban overpasses, architectural-planning, production, operation, design and economic requirements are fully observed , as well as It has been shown that intersections, bridges and monorail overpasses are unique structural solutions for effective organization of traffic in modern cities. In addition, spectral and special methods for determining earthquake resistance of structures are highlighted.

  Key words:  Overpass, bridge, overpass, earthquake, architecture-planning, design requirements, strength, reliability and priority.

Shahar yo‘l o‘tkazgichlariga qo‘yiladigan asosiy talablar.

        Annotatsiya:   Ushbu ilmiy maqolada shahar yo‘l o‘tkazgichlariga qo‘yiladigan asosiy talablar,arxitektura-rejalashtirish, ishlab chiqarish, ekspluatatsiya, loyihalash va iqtisodiy talablariga to’liq rioya qilish  shuningdek, zamonaviy shaharlarda transport harakatini samarali tashkil etishda chorrahalar, ko‘priklar va monorelsli yo‘l o‘tkazgichlar tarmog‘ining o‘zigaxos bo‘lgan konstruktiv yechimlari ekani ko’rsatib o’tilgan.Bundan tashqari, konstruksiyalarni zilzilabardoshligini aniqlashda spekrtal va maxsus usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar:  Yo‘l o’tkazgich, ko‘prik, estakada, zilzila, arxitektura-rejalashtirish, loyihalash talablari,mustahkamlik, ishonchlilik va ustuvorlik.

Аннотация:  В данной научной статье полностью соблюдены основные требования к городским эстакадам, архитектурно-планировочные, производственные, эксплуатационные, проектные и экономические требования , а также Показано, что перекрестки, мосты и монорельсовые эстакады являются уникальными конструктивными решениями для эффективной организации дорожного движения в современных городах, а также выделены спектральные и специальные методы определения сейсмостойкости сооружений.Shahar yo'l o'tkazgichlari shaharlarda tirbandlikni hamda transport kesishmalarini bartaraf etish uchun foydalaniladigan muhim muhandislik inshootlari hisoblanadi. Har qanday ko'prik muhim muhandislik inshooti bo'lib, arxitektura, rejalashtirish, ishlab chiqarish, ekspluatatsiya, loyihalash va iqtisodiy xarakterdagi bir qator talablarni qondirishi kerak (1-rasm).

Yuqori tezlik magistrallarida koʼpriklar va estakadalar konstruktsiyalarining xususiyatlari, hamda koʼprik va estakadalarning zilzilabardoshligini taʼminlash xususiyatlari berilgan, ushbu konstruksiyalar zilzilabardoshligini baholashning anʼanaviy, spektral va maxsus usullari koʼrib chiqilgan [1-2].

Published

14-03-2024

How to Cite

Abduqadirov Farxod Erkinovich, PhD, dotsent. Toshkent davlat transport universiteti. Ilmiy izlanuvchi Xasanov Temurbek Maqsudovich. Toshkent davlat transport universiteti. (2024). 6.2 Shahar yo‘l o‘tkazgichlariga qo‘yiladigan asosiy talablar. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 6(1), 7–10. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/187