5.6 M.XAYDEGER VA K. YASPERSLARNING TEXNIKA HAMDA TEXNIKA FALSAFASIGA OID QARASHLARI

Authors

  • Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Toshkent davlat transport universiteti professori v.b. Nazirov Fayziddin Najmiddin o‘g‘li. Toshkent davlat transport universiteti talabasi.

Abstract

Annotasiya. Texnika, M.Xaydegerning fikriga ko‘ra, nafaqat insonning maqsadlariga erishish vositasi, balki yashirinlikni ochish yo‘llaridan biridir. Agar bu yodda tutilsa, texnikaning mohiyatida biz uchun mutlaqo boshqa soha ochiladi. Bu ham bo‘lsa yashirinlikdan haqiqatni amalga oshirish sohasi.  K.Yaspers texnikani faqat vosita sifatida tushunadi. Texnika - bilimdon shaxsning tabiatga hukmronlik qilishga qaratilgan harakatlari majmuidir.

Published

26-01-2024

How to Cite

Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Toshkent davlat transport universiteti professori v.b. Nazirov Fayziddin Najmiddin o‘g‘li. Toshkent davlat transport universiteti talabasi. (2024). 5.6 M.XAYDEGER VA K. YASPERSLARNING TEXNIKA HAMDA TEXNIKA FALSAFASIGA OID QARASHLARI . Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 5(1), 22–25. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/166