Abdullayev Orif Qosim o‘g‘li (2024) “5.10 CHET EL FUQAROLARI TOMONIDAN VA ULAR ISHTIROKIDA SODIR ETILGAN JINOYATLARNI TERGOV QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI ”, Innovative technologies in construction Scientific Journal, 5(1), pp. 40–43. Available at: https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/170 (Accessed: 18 April 2024).