Abdullayev Orif Qosim o‘g‘li. (2024). 5.10 CHET EL FUQAROLARI TOMONIDAN VA ULAR ISHTIROKIDA SODIR ETILGAN JINOYATLARNI TERGOV QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI . Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 5(1), 40–43. Retrieved from https://inntechcon.uz/index.php/current/article/view/170